Storbankerna förtjänar inte dina pengar!

Idag vill jag ge er alla ett tips som med 100 % säkerhet kommer att generera pengar. Banksektorn har varit i stort sett oförändrad under en mycket lång tid där de stora aktörerna i stort sett har haft monopol på spararnas pengar. På grund av det har också räntorna på sparkonton varit usla och istället genererat riskfria intäkter för bankerna.

Under de senaste åren har nya aktörer dykt upp på denna hårt reglerade marknad och trängt igenom finansinspektionens ovilja att släppa in fler spelare.

Dessa nya aktörer ger en helt ok ränta och de omfattas även av den statliga insättningsgarantin vilken gäller 500 000 kr eller 50 000 EUR beroende på vilken siffra som är högst. Om du vill sätta in mer pengar än så rekommenderar jag att du öppnar fler aktiebolag och sätter in 500 000 kr för varje bolag.

Själv har jag idag påbörjat en flykt från storbankerna och till att börja med använder jag Marginalen Bank (www.marginalen.se) som ger 2 % på sitt sparkonto och 3 % på sitt stora sparkonto. Min storbank ger 0 % så genast börjar jag tjäna gratis pengar. Gör nu slag i saken och sluta ge bort dina pengar till storbankerna utan att få något tillbaka!

/Stefan WillebrandToday I want to give you all a tip that is 100 % safe and will generate money for you. The banking sector in Sweden has been very static for a long time where the large players have enjoyed a monopoly when it comes to your savings. Because of this the interest rates for savings accounts have been dismal and only produced income for the banks.

During the last few years new players have appeared on this tightly regulated market and managed to penetrate the unwillingness by the Swedish Financial Inspection to grant banking permissions.

These new players offer an ok interest rate and they are covered by the government deposit guarantee which covers deposits up to 500 000 SEK or 50 000 EUR, whichever is the highest number in SEK. If you want to deposit more money I recommend that you start additional companies and deposit 500 000 SEK for each company.

Today I began my flight from the big banks and to start with I am using Marginalen Bank (www.marginalen.se) which offers 2 % interest on the standard savings account and 3 % for the large savings account. My big bank offers 0 % so instantly I am making more money than I did yesterday. Now, go to action and stop giving away your savings to the big banks without getting anything back!

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: