Ett CFD-kontrakts egenskaper (del 2)

Övernattränta
Övernatträntan eller så kallad funding rate är den egenskap som har störst betydelse för den investerare som vill initiera mer långsiktiga positioner i CFD-instrument.

Som namnet antyder är detta en ränta som CFD-leverantören drar från ditt handelskonto när du ligger kvar på en position övernatt. Villkoren för detta varierar oerhört från leverantör till leverantör och därför bör du undersöka detta närmare om du har för avsikt att ligga övernatt.

Säg till exempel att du har 10 000 kronor på ditt konto och du har köpt CFD i Ericsson till ett underliggande värde av 100 000 kronor (se del 1 av denna serie för en förklaring om vad jag menar med underliggande värde och hävstång). Detta betyder att du har ”belånat” din depå med 90 000 kronor. Vissa leverantörer säger då att de tar ut en ränta på det lånade kapitalet motsvarande gällande riksbanksränta plus 2 %. Om då räntan hos riksbanken är 2 % tar alltså CFD-leverantören en årsränta om 4 % på de 90 000 kronor som du har ”lånat”, alltså ungefär 10 kronor per natt.

Varför gör CFD-leverantören detta? Det finns två orsaker, den första är den enkla anledningen att de har hittat en möjlighet att tjäna extra pengar på varje position. Den andra anledningen är att CFD-leverantören kanske måste belåna sin egen depå om denne vill hedga din position på börsen och då i sin tur får betala ränta till sin mäklare.

Vissa leverantörer har nu börjat ta bort räntan eftersom det naturligtvis resulterar i fler kunder då räntan på positionerna gärna är något man slipper ifrån.

/Stefan WillebrandOvernight funding rate

Overnight funding rate is a property that has a powerful implication for the investor who wants to trade long term.

As the name suggests this is an interest rate that the CFD-provider charges your trading account when you hold a position overnight. The terms for this vary considerably between providers and thus you should look into this closely before you open an account if you want to trade long term.

Let’s have a look at an example where you have 10,000 SEK in your account and you buy CFDs of Ericsson with an underlying value of 100,000 SEK (read part 1 of this series for an explanation of what I mean with underlying value and leverage). This means that you have margined your trading account with 90,000 SEK. Some providers then add an interest rate to this amount that might correspond to the current national banks interest rate plus 2 %. If the current interest rate is 2 % the CFD-provider will charge you 4 % on the 90,000 SEK which it has lent to you meaning roughly 10 SEK per night.

Why do these providers charge the rate? There are two clear reasons; the first is the fact that they have found another way to make money from your trading account. The second reason is that the CFD-provider might want to hedge your position on the exchange and might have to lend funds from the providers broker to do this and thus has to cover this expense.

Some providers just began to remove these rates since they gain more customers by doing that and makes up for the lost income in spades.

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: