Uppdatering

De senaste veckorna har det varit lite tunt med inlägg på grund av att jag har gjort en del research på nya affärsmöjligheter men det är nu dags för en uppdatering.

Trading & investering

US Dollarn har konsoliderat en del mot världens valutor och främst USD/SEK som jag följer och tradar i. Själv har jag handlat runt min bas-position en del och lyckats tajma svängarna på ett mycket bra sätt. USD/SEK har ett tydligt stöd vid 6,80 och jag räknar med en uppgång som bryter igenom 7,05 under kommande vecka eller veckan efter. Jag är alltså fortsatt mycket positiv till US Dollar.

Ett instrument som ser mycket övervärderat ut är Guldet där jag inväntar blankningsmöjligheter och den som är aggressiv kan gå in redan nu och blanka med en stoploss strax över $1432,5 där varan toppade under veckan som gick.

Aktiemarknaden ser fortsatt stark ut men jag ser inga bra köplägen och håller mig fortsatt avvaktande till denna.

Affärsmöjligheter

Under de senaste veckorna har jag identifierat två nya områden där jag gärna skulle vilja starta företag. Ett av dem är en ren finansiell verksamhet som genererar mellan 20 – 30 % avkastning per år med minimal risk och jag kan inte förstå att ingen har startat denna verksamhet som ett investmentbolag eller fond. När jag väl har kommit lite längre med detta upplägg kommer jag att presentera det här på min blogg för att få lite feedback från mina läsare.

Stay tuned!

/Stefan WillebrandThe posting frequency during the last couple of weeks has been low since I have conducted a lot of research on a few new business opportunities but now it is time for an update.

Trading & investing

The US Dollar has consolidated quite a lot against the other currencies of the world, I myself most watch USD/SEK which I trade actively. I have traded around my base position quite a lot and managed to time the swings in a good way. USD/SEK has a clear support level at 6.80 and I think that this currency pair can raise and break through the resistance level at 7.05 during the coming week or the week after. To summarize I have a very positive view towards the US Dollar.

A financial asset that looks much overvalued at this stage is Gold where I am looking for opportunities to sell short. If you are very aggressive you can short Gold here with a stoploss just above $1432.5 where it made a top during the past week.

The stock market looks very strong but I do not see any good buying opportunities so I am still on the sidelines.

Business opportunities

During the last couple of weeks I have identified two new areas where I would like to start companies. One of them is a pure financial business which generates between 20 – 30 % returns per year with minimal risk and I cannot understand why no one has started this business as an investment company or fund. When I have progressed this idea a bit further I will present it on my blog to get some feedback from my readers.

Stay tuned!

/Stefan Willebrand