USD överraskade

US Dollarn föll tillbaka in i sin konsolidering under den gångna veckan och jag har nu börjat titta närmare på US Dollar Index istället för valutaparet USD/SEK för att få en bättre bild av dollarn.

Som diagrammet nedan visar nådde US Dollar Index botten av sin konsolidering under fredagen och nästa vecka får utvisa om stödet håller eller inte.

Själv fortsätter jag att ligga kvar med en köpt position i USD eftersom marknaden fortsatt är negativt inställd till valutan.

Min inköpskurs var 6,56 och jag har handlat runt min basposition en del för att ta hem lite vinster på vägen upp mot 7,1 där rörelsen tog slut.

The US Dollar fell back into its congestion during the past week and I am now starting to look closer at the US Dollar Index instead of the currency pair USD/SEK in order to get a better picture.

As the chart below shows the US Dollar Index reached the bottom of the congestion during Friday and during next week we will see if the support holds or not.

I continue to have my long position in USD since the market sentiment is still negative for the US Dollar.

My entry price was 6.56 and I have managed to trade around my base position in order to secure profits on the way up to 7.1 where the move stopped.

Rekylen över för USD

Rekylen för USD blev något längre än jag först räknade med, framförallt mot den svenska kronan. Den stigande USD trenden satte dock full fart under veckan och en klarare korringeringsformation från toppen i slutet av november framgår nu. För er som prenumererar på mina signaler via www.novatradingsystems.com är det nu SW Trend som gäller för valutaparet USD/SEK.

Det är alltid intressant att titta på målkurser för att förstå hur potentialen ser ut och i det här läget då en våg 3 uppåt bör ha startat räknar jag med uppsida mot 7,62 till att börja med.

Guldpriset ligger fortfarande kvar i sin konsolidering vilken jag talade om för ett antal veckor sedan. Metallen ser fortsatt toppad ut och jag ser inga bra affärer i detta instrument för tillfället.

Aktiemarknaden i USA har fortsatt att sega sig uppåt över jul och nyår och fortsätter att forma något som ser ut som en topp. Intresset för aktiemarknaden har åter igen blivit överdrivet stor och jag räknar med en större rekyl inom kort.

Fortsatt är alltså det långsiktiga temat det samma som det har varit tidigare med en positiv utskikt för US Dollarn och negativa utsikter för aktiemarknaden i USA.

Diagrammet ovan visar hur många nyhetsbrevsskribenter som är positiva (grön linje) och negativa (röd linje) till aktiemarknaden i USA. Antalet positiva befinner sig på mycket höga nivåer vilket är en så kallad contrary indikator vilken kan användas vid ytterligheter för att göra tvärt om mot vad den stora massan gör och just nu köper de.The pullback for the USA dragged out for a longer time than I had expected and in particular against the Swedish Krona. The positive trend for the US Dollar re-emerged during the past week and a more clear corrective formation is now apparent. For you who are subscribing to my signals at www.novatradingsystems.com the tool SW Trend is now the one that should be used for the currency pair USD/SEK.

It is always interesting to look at target levels in order to understand the potential which in this case is a wave 3 to the upside. This wave should have no problem to reach 7.62 to start with.

The price of Gold is still stuck in its corrective phase which I talked about a few weeks ago. The metal still looks “toppy” and I do not see any good opportunities for trades at the moment.

The US stock market has continued to inch to the upside during Christmas and the New Year and is forming something that looks like a top. The interest in the stock market is exuberant and I think we will see a large correction to the downside.

The long term theme is still the same with a positive outlook for the US Dollar and a negative outlook for the US stock market.

The chart above illustrates how many newsletter writers that are positive (green line) and negative (red line) towards the US stock market. Currently the number of writers that are positive is at an extreme level which acts as a contrary indicator. This indicator can be used to do the opposite of what the masses are doing and right now they are buying.