Tillbaka på bloggen!

Efter en period av otroligt hårt arbete är jag nu tillbaka igen på bloggen. Så, vad har jag gjort? Bland annat har jag bildat ett nytt hostingföretag som redan är lönsamt och heter Financial Hosting Solutions Sweden AB, jag har bildat ett publikt investmentbolag som heter Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.com som kommer att bli noterat på en börs i Sverige under sommaren med över 100 aktieägare.

Inom investmentbolaget har jag ackumulerat alla mina innehav för att effektivisera mina insatser och skapa en möjlighet för mina ”followers” att delta i allt jag gör.

Mitt huvudprojekt, Bricknode AB, har nått sin andra fas där det är dags för leverans och har redan börjat att sälja. Denna vecka har Bricknode flyttat in i ett helt nytt kontor i Gothia Science Park i Skövde och ockuperar nu 283 kvm på översta våningen i flaggskeppsbyggnaden som kallas Portalen.

Bricknode har nu bevisat sig med ett team som har exekverat perfekt enligt plan. Jag ser fram emot att uppdatera er kontinuerligt om våra framsteg och jag vill tacka personerna på Gothia Science Park för deras stora stöd och det otroliga teamet på Bricknode!

Jag måste också tacka min familj för den backup som de har givit mig och stått ut med de långa timmarna på jobbet, utan dem hade detta inte varit möjligt!

/Stefan WillebrandAfter a period of excruciatingly hard work I am now back again at the blog. So, what have I been doing? Amongst other things I have founded a new hosting company that is already profitable and is named Financial Hosting Solutions Sweden AB, I have founded a public investment company called Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.com which will become listed on an exchange in Sweden during the summer with over 100 shareholders.

Within the investment company I have aggregated all my holdings to streamline my efforts and create an opportunity for my followers to participate in everything that I do.

My main project, Bricknode AB, has reached its second stage where it is time for delivery and is already making sales. This week Bricknode has moved into a brand new office space within Gothia Science Park in Skövde now occupying 283 sq. meters on the top floor of the flagship building called Portalen.

Bricknode has now proved itself with the team executing perfectly according to plan. I am looking forward to updating you continuously on our progress and I would like to thank the people at Gothia Science Park for their great support and the unbelievable team at Bricknode!

I must also thank my family for backing me up and putting up with the long hours at work, without them non of this would be possible!

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: