Bra exempel på förnuftigt företagande

Jag kom precis tillbaka från den årliga bolagsstämman för investeringsbolaget Melker Schörling AB som är ett utmärkt exempel på förnuftigt företagande. Ledningen har en stor förståelse för de finansiella marknaderna och deras portföljbolag och arbetar för att bibehålla låg eller ingen belåning i investmentbolaget. Genom att se till att hålla krutet torrt för mer utmanande tider kan de se till att de kan stödja sina portföljbolag och göra nya förvärv om de uppstår.

Om jag skulle behöva välja bara ett investmentbolag att investera i skulle jag välja MSAB, med undantag för mitt eget Willebrand Invest naturligtvis 😉

/ Stefan WillebrandI just came back from the annual shareholders meeting of the investment company Melker Schörling AB which constitutes a great example of sound business. The management team has a great understanding of the financial markets and their portfolio companies and works to maintain low or no debt in the investment company. By making sure they have their powder dry for more challenging times they are making sure that they can support their portfolio companies and make great acquisitions if they arise.

If I would have to select only one investment company to invest in I would select MSAB, except for my own Willebrand Invest of course 😉

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: