Vår vision, starta en mäklarfirma på ett klick!

Trots utvecklingen av molntjänster och automatisering av processer är jag fortfarande överraskad över hur svårt det är för en ny mäklarfirma att komma igång på en mjukvaruplattform. Bricknode har som vision att en mäklarfirma skall kunna komma igång på vår plattform genom några enkla klick!

Bricknode Financial Systems är byggd på ett sätt som gör det möjligt för en kund att ta hand om nästan hela processen med att konfigurera och starta sin plattform online med hjälp av vårt konfigurationsverktyg.

Genom vårt nätverk av så kallade service providers av alla typer är det till och med möjligt att komma igång med clearingpartners och avstämningskonton online. Detta är en av anledningarna till att jag ser Bricknode som en kraft som kan förändra en industri. Tiderna då konsulter behövde arbeta under ett halvår med att konfigurera ett banksystem med hårdvara och mjukvara är nu snart borta.

Tänk dig att du vaknar en dag och vill starta en mäklarfirma. Genom att besöka Bricknode kan du erhålla ett komplett ansökningspaket för relevant finansinspektion, inloggning till konfigurationsverktyget där du kan göra de val som behövs för att ha plattformen igång på direkten. Du kan till och med betala månadsavgifterna och royalty med hjälp av ditt kontokort!

Enligt min mening är det åt detta håll som teknologin kommer att utveckla finansmarknaden och vi är just nu mitt inne i det!

/Stefan WillebrandGiven the advent of cloud services and automation of processes I am still struck by how difficult it is for a new brokerage or bank to get started with a software platform. At Bricknode our vision is to be able to start a brokerage in a click!

The Bricknode Financial System is built in a way that makes it possible for a customer to take care of almost all configurations and setups online within our configuration tool.

Through our network with service providers of all sorts it is even possible to get set up with clearing partners and custody account holders online. This is one reason that I view Bricknode as an industry changer, gone are the days when consultants had to work for 6 months to configure a banking system with numerous hardware and software components.

Imagine that you wake up one day and want to start a brokerage. By visiting Bricknode you can get a complete application pack for the relevant regulatory body that you belong to, a login to the configuration tool where you can make choices for having your platform up and running in no time. You can even pay the monthly fees and royalties with a credit card!

In my view this is where the new technology is going to take the financial markets and we are right in the middle of it!

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: