Bricknode AB: Fundior AB (publ) väljer Bricknode som helhetsleverantör av finansiellt system

Fundior AB (publ) (www.fundior.se) har valt Bricknodes finansiella helhetslösning (Bricknode Financial Systems ”BFS”) som stomme i sin nya lansering av inlåningskonton och investeringstjänster. Genom BFS får Fundior en fullständig plattform för att kunna erbjuda sina kunder allt från sparkonton till fond och aktiehandel samt strukturerade produkter och OTC-tjänster.

Bricknode kommer att agera partner till Fundior genom deras internationella expansion i Norden och Baltikum.

Länk till pressrelease från Fundior AB som är listade på Aktietorget: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=59380

”Vi är glada över att Fundior har valt Bricknode som helhetsleverantör och upptäckt de fördelar som finns hos BFS för att stödja en framtida expansion på många fronter. Hela processen med Fundiors lansering har varit mycket intressant och givande för Bricknode eftersom vi vill se oss som affärspartner till våra kunder”, säger Bricknode AB:s Ordförande Stefan Willebrand.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, Ordförande
Bricknode AB
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@bricknode.com

Läs hela nyheten i PDF genom att klicka här.

Bricknode AB är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.comFundior AB (publ) (www.fundior.se) has selected Bricknode Financial Systems ”BFS” developed by Bricknode AB as its cornerstone when launching their new services covering deposit accounts and investment accounts. Through BFS Fundior will gain a complete platform to offer customers everything from savings accounts to funds and stock trading together with structured products and OTC-services.

Bricknode will act as a partner to Fundior through their international expansion throughout the Nordic region and the Baltics.

Link to the press release issued by Fundior AB which is listed on Aktietorget: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=59380

“We are happy that Fundior selected Bricknode as its main supplier by discovering the benefits which BFS offers by supporting future expansion in many directions. The complete process with launching Fundior has been very interesting and educating for Bricknode since our goal is to act as a business partner to our customers”, says Stefan Willebrand, Chairman of Bricknode AB.

For more information contact:

Stefan Willebrand, Chairman
Bricknode AB
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@bricknode.com

Read the whole news item in PDF, click here.

Bricknode AB is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.com

Kommentera

%d bloggare gillar detta: