Financial Hosting Solutions Sweden AB: Gekko Global Markets Ltd. utökar hostingavtal

Gekko Global Markets Limited (”Gekko”) (http://www.ggmarkets.com/) har valt att utöka sitt hostingavtal med Financial Hosting Solutions Sweden (”FHS”) (www.financialhostingsolutions.com). Gekko har varit kund hos FHS sedan bolaget bildades och har nu behov av att kraftigt expandera sin serverpark och väljer att utöka sitt samarbete.

”Gekko har mycket höga krav på sin driftsmiljö på grund av den realtidshandel inom finansiella produkter som företaget bedriver. Vi är mycket nöjda med att Gekko uppskattar de tjänster som vi levererar inom high-end segmentet för finansiella tjänster och väljer att expandera samarbetet kraftigt.

FHS fokuserar på att leverera skräddarsydda lösningar för finansbolag då FHS har en avsevärd spetskompetens inom detta område.”, säger FHS Ordförande Stefan Willebrand.

Gekko är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) och utgör 14 % av totala portföljvärdet. FHS är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 21 % av totala portföljvärdet samt är ett koncernbolag av Willebrand Invest.

Ladda ned press release som PDF.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, Ordförande
Financial Hosting Solutions AB
www.financialhostingsolutions.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@financialhostingsolutions.comGekko Global Markets Limited (”Gekko”) (http://www.ggmarkets.com/) has decided to expand its hosting agreement with Financial Hosting Solutions Sweden (”FHS”) (www.financialhostingsolutions.com). Gekko has been a client of FHS since the company was founded and now has the need to expand its farm of servers.

”Gekko has very high demands on the server environment because of the real time financial services which it offers. We are very satisfied with the fact that Gekko appreciates the services which we offer within the high-end segment of financial services and wants to expand the partnership.

FHS focuses on delivering customized solutions for financial companies where FHS has extensive experience.”, says the Chairman of FHS Stefan Willebrand.

Gekko is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) and represents 14 % of the total portfolio value. FHS is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 21 % of the total portfolio value and is considered a group company of Willebrand Invest.

Download the press release as PDF.

For more information contact:

Stefan Willebrand, Chairman
Financial Hosting Solutions AB
www.financialhostingsolutions.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@financialhostingsolutions.com

Kommentera

%d bloggare gillar detta: