Willebrand Invest AB (publ) förvärvar majoritet i Grandvik AB

Willebrand Invest AB (publ) förvärvade den 31a augusti 2011 aktier från en av de övriga aktieägarna och utökar sitt innehav från 45,2 % till 51,2 %. Detta medför att Grandvik AB nu klassas som ett koncernbolag under Willebrand Invest vilket skapar mervärde för hela bolagsgruppen i samband med att Grandvik skall utöka sitt utbud av låneprodukter under hösten och vintern.

Grandvik tillhandahåller sin utlåningsverksamhet med fokus på privatmarknaden genom sidan www.kortlan.se.

Kortlån har som avsikt att tillhandahålla en lägre utlåningsränta än genomsnittet genom att kräva en större ekonomisk stabilitet hos sina kunder. Under hösten och vintern kommer Kortlån att utöka sitt låneutbud till att täcka flera specifika behovsgrupper.

Grandvik AB är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 8 % av totala portföljvärdet.

Ladda ned nyheten som PDF.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

 On the 31st of August 2011 Willebrand Invest acquired shares of Grandvik AB from another shareholder. Through the acquisition Willebrand Invest increased its stake in Grandvik AB from 45.2 % to 51.2 %. This makes Grandvik a group company which adds value to the company group as Grandvik is set to expand its suite of products during the autumn and winter.

Grandvik has launched its lending business focusing on the private credit market through the website www.kortlan.se.

Kortlån has the intention to offer lower lending rates than the average by demanding greater economic stability from its customers. Kortlån is set to expand its product offering during the fall and winter to cover more specific customer requirements.

Grandvik AB is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 8 % of the total portfolio value.

Download press release as PDF.

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Grandvik AB: Grandvik slutför registrering av finansiellt institut hos Finansinspektionen

Grandvik AB erhöll den 30e augusti 2011 en registrering som finansiellt institut hos den svenska Finansinspektionen. Genom sin registrering kan Grandvik starta sin utlåningsverksamhet med fokus på privatmarknaden genom sidan www.kortlan.se.

Kortlån har som avsikt att tillhandahålla en lägre utlåningsränta än genomsnittet genom att kräva en större ekonomisk stabilitet hos sina kunder. Under hösten och vintern kommer Kortlån att utöka sitt låneutbud till att täcka flera specifika behovsgrupper.

Grandvik AB är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 7 % av totala portföljvärdet.

Ladda ned nyheten som PDF.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

On the 30th of August 2011 Grandvik AB obtained a registration as a financial institution with the Swedish Financial Inspection. Through its registration Grandvik can launch its lending business focusing on the private credit market through the websit www.kortlan.se.

Kortlån has the intention to offer lower lending rates than the average by demanding greater economic stability from its customers. Kortlån is set to expand its product offering during the fall and winter to cover more specific customer requirements.

Grandvik AB is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 7 % of the total portfolio value.

Download press release as PDF.

For more information please contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com