Bricknode AB ingår avtal med 3 nya licenstagare

Bricknode AB har under de senaste månaderna ingått avtal med 3 nya licenstagare varav det senaste ingicks i slutet av vecka 43. Samtliga kunder kommer att gå live mellan november 2011 – januari 2012 och bekräftar Bricknodes position som en expansiv leverantör av finansiell teknologi genom sin plattform Bricknode Financial Systems. Mer
information om dessa licenstagare kommer att publiceras i samband med lansering av deras respektive lösningar.

”Vi är mycket nöjda över de framgångar vi har haft på marknadssidan där vi har hittat mycket bra partners som licenstagare av vår produkt. Bricknode har på mycket kort tid
genom den stora kunskap och erfarenhet som dess team besitter skapat en stabil och snygg lösning vilken bygger värde för licenstagare och slutkunder.” säger Stefan Willebrand.

Bricknode är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) (http://www.willebrandinvest.com)  och utgör 59 % av totala portföljvärdet samt är ett koncernbolag av Willebrand Invest.

För mer information kontakta:
Stefan Willebrand, Ordförande
Bricknode AB
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@bricknode.com

Ladda ned nyheten som PDF.

Bricknode AB has during the last months entered into agreements with 3 new licensees where the most recent contract was signed during the end of week 43. All licensees will go live between November 2011 – January 2012 and confirms the position that Bricknode has established as an expansive company within financial technology with its platform Bricknode Financial Systems. More information regarding these licensees will be released
in conjunction with their solutions going live.

“We are very happy with the achievements that we have enjoyed in market and sales which
has established good partners as licensees of our product. Bricknode has within record time through the extensive knowledge and experience that the team possesses produced a stable and neat solution which generates value for our licensees and end users.” says Stefan Willebrand.

Bricknode is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com)  and represents 59 % of the total portfolio value while at the same time being a group company of Willebrand Invest.

For more information contact:
Stefan Willebrand, Chairman
Bricknode AB
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@bricknode.com

Download news as PDF.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: