Helganalyser

Ett verktyg som jag använder mig av för att värdera de långsiktiga företag som jag investerar i är Intrinsic Value där jag får fram ett värde på bolaget utifrån det fria cash flow som genereras.

Jag har under en tid funderat på att börja bygga långsiktiga positioner i ICA, Hufvudstaden och Hennes & Mauritz. För H&M ville jag invänta rapporten som kom i veckan innan jag gjorde något men har nu börjat köpa lite för den långsiktiga portföljen.

Hennes & Mauritz

Aktien har fallit i pris sedan början av 2015 och sedan har oron fortsatt att stiga över bolagets fallande marginaler och växande lager.

Ledningen står inte handfallna utan tar steg för att få upp tillväxten igen. Om jag gör en mycket enkel kalkyl och räknar med 18,5 miljarder som den rullande 12-månadersvinsten och en genomsnittlig tillväxt på bara 4% under nästkommande 10 år för att sedan gå ned till 1% för all framtid tillsammans med att den riskfria räntan nu ligger på 3% får jag fram ett värde per aktie om drygt 700 kr. Värdet på det fria cash flow som H&M genererar är alltså avsevärt högre än bolagets nuvarande värdering.

Även om jag räknar med 0% tillväxt efter de första 10 åren får jag ett värde per aktie över 520 kr.

ICA Gruppen

Chart_17-04-02_15-40-23

Priset på ICA-aktien har konsoliderat sedan början av 2015. Senaste rapporten visar på en årsvinst om 3,4 miljarder och om jag räknar med tillväxt på bara 1% per år från och med nu och under all framtid får jag ett värde per aktie på 817 kr. Priset stängde på 305,80 i fredags och ger mig därför en hög säkerhetsmarginal. Även ICA har jag börjat köpa in till min långsiktiga portfölj.

Hufvudstaden

Hufvudstaden är det fastighetsbolag som jag tycker bäst om i dagsläget, dels på grund av deras långsiktiga tillväxtökning av förvaltningsresultatet men också på grund av att de har en mycket låg belåning och därför inte blir lika hårt drabbade av högre räntor som övriga bolag i sektorn.

Vid min uträkning av bolagsvärdet använder jag förvaltningsresultatet om 1,226 miljarder och en tillväxt under nästkommande 10 år på 5% per år, där efter har jag med en tillväxt om 1% per år.

Värdet per aktie blir på det här sättet 410 kr per aktie vilket ger en stor säkerhetsmarginal jämfört med dagens aktiekurs om 130 kr.

Summering

Innehaven i min långsiktiga portfölj är inte till för att säljas utan för att ägas, jag bryr mig därför inte om kortsiktiga rörelser eller det övergripande marknadsläget som i min mer kortsiktiga trading portfölj. Samtliga tre företag som jag har nämnt ovan har jag därför börjat etablera positioner i.

/Stefan

Kommentera

%d bloggare gillar detta: