Vi har offrat kortsiktigt buzz för långsiktig skalbarhet, var det rätt vägval?

När du bygger ett företag finns det generellt två vägar att gå, antingen fokuserar du på att sälja ”Blue Sky” där du bygger en fin fasad. Med detta tankesätt satsar du på pengarna först innan du har skapat något och försöker att hitta investerare tidigt för din satsning.

Den andra vägen är att bygga en livskraftig verksamhet först med små medel innan du börjar leta efter större extern finansiering. Med det senare tillvägagångssättet är min erfarenhet att du offrar buzz om ditt företag eftersom alla är upptagna med att bygga saker och försöka göra affärer istället för att prata om den verksamhet du tänker bedriva.

Instinktivt gillar jag det senare tillvägagångssättet bättre och det är så vi har gjort med både Bricknode och Untie Group. Vi har byggt mycket effektiva verksamheter och en IT-infrastruktur som du vanligtvis bara hittar på Fortune 500-företag, problemet är dock att ingen, eller väldigt få, har hört talas om oss.

Jag slutar aldrig debattera med mig själv om vilket sätt som är det bästa. För att uppnå den nivå av skalbarhet som vi har krävs det att basen är fantastisk, i annat fall misslyckas du så fort du ska börja skala upp. Samtidigt är det ju så att allt är för intet om ingen känner till vad du har skapat.

I slutändan hoppas jag att framtida investerare kommer att förstå vad vi har under huven och att vi kommer att få tillräckligt intresse för att dessa fantastiska team verkligen ska kunna flyga. Vilken känsla det kommer att vara när vi har resurser att faktiskt anställa nya medarbetare varje gång vi har en stor möjlighet eller när vi behöver fixa några saker internt. I nuläget känns det som vi pressar vatten ur en sten när vi bollar med nuvarande resurser J

Vi har kommit tio år in i vår skapelse nu och på något sätt har vi lyckats investera mer än 170 miljoner kronor, där merparten är från genererade intäkter, i Untie Group och mer än 80 miljoner kronor i Bricknode, där merparten också genererats som SaaS-inkomster.

Nu är det dags för oss att börja bygga buzz och berätta för världen att vi finns!