Hur Keyfence.com hjälpte mig att organisera mina företag

Idag vill jag introducera en ny tjänst till dig som heter Keyfence. Keyfence är något som jag har utvecklat för att lösa ett stort problem. Jag är engagerad i många företag och arbetar med olika team vilka använder både tjänster online och offline. Dessa tjänster kräver inloggning eller PIN-koder, alla mina 10 MasterCard och Visa exempelvis.

Jag har också behov av att kunna dela denna information på ett säkert sätt, exempelvis inloggningen till vårt molnbaserade redovisningsverktyg där alla företag har olika inloggning.

Idén med Keyfence var enkel, en online-tjänst för att lagra lösenord och inloggningsuppgifter som också skall tillåta användaren att dela poster och komma åt dem från olika enheter. Jag tänkte passa på att dela med mig av hur jag använder Keyfence för att hantera mina verksamheter.

Ta först en titt på video guiden:

Jag började med att skapa en mapp för varje företag och även en mapp som kallas Privat.

2013-07-17 23-20-34

Med denna uppsättning kan jag skapa poster i varje företagsmapp som jag vill kunna dela med ett team i det företaget eller så kan jag sätta upp undermappar för att exempelvis styra tillgångsmöjligheten.

I företagsmapparna som ligger i den privata mappen lagrar jag poster som endast jag skall komma åt.

I bilden nedan kan du se hur jag har lagrat inloggningsinformation för Företag 1 gällande redovisningssystemet, för Amazon.com där vi köper viss utrustning samt även för siten där vi köper kontorsmaterial.

2013-07-17 23-20-49Dessa är endast några exempel på hur du kan använda Keyfence vilket jag hoppas att du kommer att få nytta av!

Bricknode AB ingår avtal med 3 nya licenstagare

Bricknode AB har under de senaste månaderna ingått avtal med 3 nya licenstagare varav det senaste ingicks i slutet av vecka 43. Samtliga kunder kommer att gå live mellan november 2011 – januari 2012 och bekräftar Bricknodes position som en expansiv leverantör av finansiell teknologi genom sin plattform Bricknode Financial Systems. Mer
information om dessa licenstagare kommer att publiceras i samband med lansering av deras respektive lösningar.

”Vi är mycket nöjda över de framgångar vi har haft på marknadssidan där vi har hittat mycket bra partners som licenstagare av vår produkt. Bricknode har på mycket kort tid
genom den stora kunskap och erfarenhet som dess team besitter skapat en stabil och snygg lösning vilken bygger värde för licenstagare och slutkunder.” säger Stefan Willebrand.

Bricknode är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) (http://www.willebrandinvest.com)  och utgör 59 % av totala portföljvärdet samt är ett koncernbolag av Willebrand Invest.

För mer information kontakta:
Stefan Willebrand, Ordförande
Bricknode AB
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@bricknode.com

Ladda ned nyheten som PDF.

Bricknode AB has during the last months entered into agreements with 3 new licensees where the most recent contract was signed during the end of week 43. All licensees will go live between November 2011 – January 2012 and confirms the position that Bricknode has established as an expansive company within financial technology with its platform Bricknode Financial Systems. More information regarding these licensees will be released
in conjunction with their solutions going live.

“We are very happy with the achievements that we have enjoyed in market and sales which
has established good partners as licensees of our product. Bricknode has within record time through the extensive knowledge and experience that the team possesses produced a stable and neat solution which generates value for our licensees and end users.” says Stefan Willebrand.

Bricknode is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com)  and represents 59 % of the total portfolio value while at the same time being a group company of Willebrand Invest.

For more information contact:
Stefan Willebrand, Chairman
Bricknode AB
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@bricknode.com

Download news as PDF.

Stefan Willebrand och Bricknode AB får pris

I samband med Näringslivsgalan i Skövde den 6e oktober tilldelades Gothia  Entreprenörspris till Stefan Willebrand och Bricknode AB för den resa som har gjorts under det gångna året.

willebrand_111006

Klicka här för att läsa mer.

Bricknode grundades under september 2010 och har sedan dess expanderat kraftigt och redan levererat flera hostade lösningar till sina kunder.

”Vi är väldigt glada över att ha blivit tilldelade detta pris vilket kom som en positiv överraskning. Delar av teamet bakom Bricknode har arbetat tillsammans i andra bolag under snart 10 år och har gjort en otrolig insats. Vi vill passa på att tacka Gothia Science Park www.gsp.se för det stöd vi har fått och den miljö som har skapats.” säger Stefan Willebrand.

Bricknode är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) och utgör 59 % av totala portföljvärdet samt är ett koncernbolag av Willebrand Invest.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

Ladda ned PDF

In conjunction with the annual Enterprise Awards in Skövde on the 6th of October Stefan Willebrand and Bricknode AB received the Gothia Entrepreneur Award for the development that the company has had during the past year.

willebrand_111006

Click here to read more.

Bricknode was founded during September 2010 and has expanded greatly since then. The company has already delivered several hosted solutions within financial technology.

“We are very happy that we have received this award which came as a positive surprise. Parts of the team in Bricknode have been working together within other companies for almost 10 years and have made a great effort. We would like to thank Gothia Science Park www.gsp.se for the support that we have received and the great environment that they have created.” says Stefan Willebrand.

Bricknode is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) and represents 59 % of the total portfolio value while at the same time being a group company of Willebrand Invest.

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Download PDF

Willebrand Invest AB (publ) förvärvar majoritet i Grandvik AB

Willebrand Invest AB (publ) förvärvade den 31a augusti 2011 aktier från en av de övriga aktieägarna och utökar sitt innehav från 45,2 % till 51,2 %. Detta medför att Grandvik AB nu klassas som ett koncernbolag under Willebrand Invest vilket skapar mervärde för hela bolagsgruppen i samband med att Grandvik skall utöka sitt utbud av låneprodukter under hösten och vintern.

Grandvik tillhandahåller sin utlåningsverksamhet med fokus på privatmarknaden genom sidan www.kortlan.se.

Kortlån har som avsikt att tillhandahålla en lägre utlåningsränta än genomsnittet genom att kräva en större ekonomisk stabilitet hos sina kunder. Under hösten och vintern kommer Kortlån att utöka sitt låneutbud till att täcka flera specifika behovsgrupper.

Grandvik AB är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 8 % av totala portföljvärdet.

Ladda ned nyheten som PDF.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

 On the 31st of August 2011 Willebrand Invest acquired shares of Grandvik AB from another shareholder. Through the acquisition Willebrand Invest increased its stake in Grandvik AB from 45.2 % to 51.2 %. This makes Grandvik a group company which adds value to the company group as Grandvik is set to expand its suite of products during the autumn and winter.

Grandvik has launched its lending business focusing on the private credit market through the website www.kortlan.se.

Kortlån has the intention to offer lower lending rates than the average by demanding greater economic stability from its customers. Kortlån is set to expand its product offering during the fall and winter to cover more specific customer requirements.

Grandvik AB is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 8 % of the total portfolio value.

Download press release as PDF.

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Grandvik AB: Grandvik slutför registrering av finansiellt institut hos Finansinspektionen

Grandvik AB erhöll den 30e augusti 2011 en registrering som finansiellt institut hos den svenska Finansinspektionen. Genom sin registrering kan Grandvik starta sin utlåningsverksamhet med fokus på privatmarknaden genom sidan www.kortlan.se.

Kortlån har som avsikt att tillhandahålla en lägre utlåningsränta än genomsnittet genom att kräva en större ekonomisk stabilitet hos sina kunder. Under hösten och vintern kommer Kortlån att utöka sitt låneutbud till att täcka flera specifika behovsgrupper.

Grandvik AB är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 7 % av totala portföljvärdet.

Ladda ned nyheten som PDF.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

On the 30th of August 2011 Grandvik AB obtained a registration as a financial institution with the Swedish Financial Inspection. Through its registration Grandvik can launch its lending business focusing on the private credit market through the websit www.kortlan.se.

Kortlån has the intention to offer lower lending rates than the average by demanding greater economic stability from its customers. Kortlån is set to expand its product offering during the fall and winter to cover more specific customer requirements.

Grandvik AB is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 7 % of the total portfolio value.

Download press release as PDF.

For more information please contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Financial Hosting Solutions Sweden AB: Gekko Global Markets Ltd. utökar hostingavtal

Gekko Global Markets Limited (”Gekko”) (http://www.ggmarkets.com/) har valt att utöka sitt hostingavtal med Financial Hosting Solutions Sweden (”FHS”) (www.financialhostingsolutions.com). Gekko har varit kund hos FHS sedan bolaget bildades och har nu behov av att kraftigt expandera sin serverpark och väljer att utöka sitt samarbete.

”Gekko har mycket höga krav på sin driftsmiljö på grund av den realtidshandel inom finansiella produkter som företaget bedriver. Vi är mycket nöjda med att Gekko uppskattar de tjänster som vi levererar inom high-end segmentet för finansiella tjänster och väljer att expandera samarbetet kraftigt.

FHS fokuserar på att leverera skräddarsydda lösningar för finansbolag då FHS har en avsevärd spetskompetens inom detta område.”, säger FHS Ordförande Stefan Willebrand.

Gekko är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) och utgör 14 % av totala portföljvärdet. FHS är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 21 % av totala portföljvärdet samt är ett koncernbolag av Willebrand Invest.

Ladda ned press release som PDF.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, Ordförande
Financial Hosting Solutions AB
www.financialhostingsolutions.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@financialhostingsolutions.comGekko Global Markets Limited (”Gekko”) (http://www.ggmarkets.com/) has decided to expand its hosting agreement with Financial Hosting Solutions Sweden (”FHS”) (www.financialhostingsolutions.com). Gekko has been a client of FHS since the company was founded and now has the need to expand its farm of servers.

”Gekko has very high demands on the server environment because of the real time financial services which it offers. We are very satisfied with the fact that Gekko appreciates the services which we offer within the high-end segment of financial services and wants to expand the partnership.

FHS focuses on delivering customized solutions for financial companies where FHS has extensive experience.”, says the Chairman of FHS Stefan Willebrand.

Gekko is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) and represents 14 % of the total portfolio value. FHS is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 21 % of the total portfolio value and is considered a group company of Willebrand Invest.

Download the press release as PDF.

For more information contact:

Stefan Willebrand, Chairman
Financial Hosting Solutions AB
www.financialhostingsolutions.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@financialhostingsolutions.com

Willebrand Invest AB (publ): Gekko Global Markets Ltd. genererar rekordvolymer

På grund av den extrema volatiliteten på börsen har Gekko sett rekordhöga volymer under de senaste veckorna och genererade inkomster över 250,000 GBP. Den nyligen implementerade riskmodellen fungerade på ett mycket tillfredställande sätt vilket resulterade i att den bästa dagen genererade inkomst över 65,000 GBP medan den sämsta dagen genererade en förlust om 20,000 GBP.

Gekko planerar en uppgradering av sin teknologiplattform inom kort och lanserade nyligen en ny hemsida på www.ggmarkets.com.

Gekko har även etablerat sig aktivt på Facebook genom http://www.facebook.com/GekkoMarkets och http://www.facebook.com/pages/Gekko-Global-Markets-Deutschland/122565044502149 för den tyska divisionen vilken skall lanseras inom kort.

Besök även Next Generation Finance Invest AG (www.nextgfi.com) http://www.facebook.com/nextgenerationfinance vilka är huvudägare av Gekko och nära partners till Willebrand Invest.

Gekko är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 14 % av totala portföljvärdet.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

Ladda ned hela nyheten som PDFDue to the extreme market volatility Gekko saw record trade volume during the last couple of weeks and generated revenues above 250,000 GBP. The newly implemented risk model worked very well which resulted in the largest daily positive P&L swing being 65,000 GBP in contrast to the largest negative day which was 20,000 GBP.

Gekko is planning an upgrade of its technology platform and recently launched a new site at www.ggmarkets.com.

Gekko has actively established itself on Facebook at http://www.facebook.com/GekkoMarkets and http://www.facebook.com/pages/Gekko-Global-Markets-Deutschland/122565044502149 for the German division which will launch shortly.

Also visit Next Generation Finance Invest AG (www.nextgfi.com) http://www.facebook.com/nextgenerationfinance which is majority owners of Gekko and close partners to Willebrand Invest.

Gekko is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 14 % of the total portfolio value.

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Download the news item as PDF

En sund investering i en fallande börs

I dagens stormiga börsklimat och i synnerhet i samband med den pågående nyemissionen och listningen av Willebrand Invest uppstår ofta frågan hur bolaget hanterar börsfallet och om/hur det påverkar oss. Självklart är det aldrig positivt att se stora globala värden gå upp i rök men samtidigt är det i sådana här situationer som de bästa affärerna uppstår. Jag kommer klart ihåg förra nedgången under 2009 då vi köpte aktier som Swedbank runt 20 kronor och SEB runt samma nivå och jättar som Goldman Sachs handlades ned till runt 50 dollar.

Willebrand Invest har inte som affärsmodell att spekulera eller investera på börsen, Willebrand Invest har istället för avsikt att bygga värden tillsammans med Entreprenörer både lokalt och globalt. Om portföljbolagen sedan blir börsnoterade för att skapa en likviditet och en möjlig exit så är det något helt annat än ett investmentbolag som har sina stora innehav i börsnoterade bolag.

Willebrand Invest har inte som avsikt att köpa Swedbank vid 20 kronor och sälja vid 40 kronor några veckor senare, Willebrand Invest har däremot ambitionen att bygga företag med ett fåtal anställda till vinstdrivande organismer som genererar värde för alla inblandade.

Min största framgång är när vi byggde SYCAP Group från ett insatt kapital på 1 miljon till ett bolag värderat till 100 miljoner, för att upprepa det i Swedbank till exempel hade vi varit tvungna att köpa vid 20 kronor och sälja vid 2000 kronor.

Vi är riskkapitalister, entreprenörer och företagsbyggare med en drivkraft att skapa värden åt kunder, anställda och ägare, bara genom den grundläggande värderingen kan vi åstadkomma en långsiktig värdeökning som vida överstiger den som kan erhållas på börsen. Börsen i sig är bara ett verktyg för oss att använda när vi skapar våra bolag. Det centrala för oss är att generera vinster i verksamheten vilket kan förse oss med goda utdelningar och exitmöjligheter då de rätta tillfällena uppstår.

Svaret på frågan är alltså att vi står på en oerhört stark grund som baseras på kunskap och engagemang vilket inte kan nervärderas av börsens svängningar. Willebrand Invest anser jag därför är en mycket god långsiktig investering för dig som vill ha en absolut avkastning över tid och vara delaktig i att bygga framtiden!

Stefan Willebrand, VD Willebrand Invest

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

 In today’s turbulent stock market and especially in the context of the ongoing share offer and listing of Willebrand Invest I often get asked how the company handles the current stock market, and if / how it affects us. Of course it’s never good to see major global values ​​go up in smoke but it is in these situations that the best opportunities occur. I clearly remember the last bear market in 2009 when we bought the shares of Swedbank around 20 SEK and SEB around the same level, and giants such as Goldman Sachs traded down to around 50 dollars.

The business model of Willebrand Invest is not to speculate or invest in the stock market; instead Willebrand Invest intends to build value together with entrepreneurs both locally and globally. The portfolio companies may become publicly traded in order to create liquidity and to facilitate a possible exit, but is quite different from an investment company whose significant holdings is in listed companies.

Willebrand Invest has no intention to buy Swedbank at 20 SEK and selling it at 40 SEK a few weeks later, Willebrand Invest, by contrast, aims to build companies with few employees into profitable organisms that generate value for all stakeholders.

My greatest success is when we built SYCAP Group from an invested capital of 1 million SEK into a company valued at 100 million SEK, to repeat this in Swedbank, for example, we had been forced to buy at 20 SEK and sell at 2,000 SEK.

We are venture capitalists, entrepreneurs and creators of businesses with an incentive to create value for customers, employees and owners; only by sticking to these basic values ​​can we achieve long-term increase in value that far exceeds what can be obtained on the stock market. The stock market itself is just a tool for us to use when we create our companies. The key for us is to generate profits in the businesses, which can provide us with good dividends and exit opportunities when the right opportunities arise.

The answer is that we are on a strong foundation based on knowledge and commitment which cannot be influenced by the stock market swings. Willebrand Invest, I believe, therefore, is a very good long term investment for those who want an absolute return over time and be involved in building the future!

Stefan Willebrand, CEO of Willebrand Invest

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com