Jämförelse mellan låneinvesteringar och aktiemarknaden

Vid alla typer av långsiktiga investeringar är ränta på ränta effekten den som avgör hur värdeutvecklingen blir över tid. Ta en titt på filmen nedan.

Detta är anledningen till att jag verkligen har svårt att hitta någon investering som avkastar bättre än investeringar i lån. Diagrammet nedan visar den projicerade avkastningen hos Kreditbörsen i jämförelse med OMX under de senaste 20 åren.

Diagrammet ovan visar avkastningen om jag investerade 50 000 kr för 20 år sedan, alltså 1998, utan att investera något mer under tiden.

Gör mig redo inför höstens investeringar

Det viktigaste beslutet som jag kan ta som trader är att bestämma mig för när jag inte ska trada.

Försommaren och sommaren har tyvärr varit kantad av tragedier av privat natur och jag bestämde mig tidigt för att inte utföra någon trading under tiden detta pågick. Trading är först och främst en psykologisk utmaning och om jag har någon annan händelse som belastar mig rent psykiskt är det viktigt att jag inte gör några affärer.

Under den här tidsperioden har det känts väldigt skönt att kunna få passiv avkastning genom andra typer av investeringar där jag främst använder peer-to-peer utlåningstjänsten Kreditbörsen som jag själv har varit med och grundat.

Hos Kreditbörsen får jag ständigt avkastningar runt 10 % per år utan att behöva engagera mig i några dagliga beslut. Jag har bara ställt in hur mycket pengar jag är beredd att låna ut till en och samma låntagare så sköter Kreditbörsen resten.

2018-07-26_8-44-03.png

Diagrammet ovan är taget från ett av mina konton hos Kreditbörsen. Sedan maj 2017 har jag haft 45 000 kronor på kontot och sedan dess har jag fått 12 % avkastning efter skatt vilket jag tycker är väldigt bra som en grundläggande inkomst.

Själv har jag också konto hos Toborrow men tyvärr jobbar Toborrow endast med företagslån medan Kreditbörsen även har privata låntagare.

Efter att ha drivit utlåningsverksamhet i Sverige sedan 2011 vet jag att lån till privatpersoner är att föredra framför företagslån eftersom riskerna är mycket mindre. Systemet som vi har i Sverige fungerar och det ger ett bra skydd åt långivare som vem som helst kan vara genom tjänster som exempelvis Kreditbörsen.

Hur ska man då allokera sitt kapital? Det beror ju helt och hållet på ens egna målsättningar och engagemang. Jag själv lägger 40 – 50 % av mitt kapital i passiva inkomsttjänster som genererar avkastning runt 8 – 15 % per år, då har jag en stark bas att stå på.

Nu laddar jag i värmen inför mer trading aktivitet i höst!

Håller pengamaskinen igång med minimal exponering mot börsen

Börsen blir mindre attraktiv

USA-börsen fortsätter att notera nya all time highs medan jag successivt har minskat min exponering mot börsen och tagit vinster genom att sälja innehav. Jag fokuserar nu i stort sett allt investeringskapital på alternativa investeringar som utlåning till företag och privatpersoner genom Kreditbörsen.se och att samla på mig cash.

Guld är inget bra alternativ vid deflation

Jag har tidigare gjort en del placeringar i fysiska guldtackor genom Goldmoney som har en bra tjänst för detta. Om vi skulle hamna i en period av deflation är dock guld eller andra råvaror inte något bra alternativ eftersom alla tillgångar förutom riktiga pengar tappar i värde. På grund av denna risk har jag också stängt mina investeringar i guld.

Risken med låneinvesteringar

På inget sätt rekommenderar jag att allt investeringskapital placeras i peer to peer lån men länder som Sverige och Finland är detta är mycket bra alternativ då det finns en fungerande Kronofogdemyndighet. Om ekonomin blir sämre kommer det självklart att drabba många låntagare som inte kommer att kunna betala av sina lån i den takt det är tänkt. Så länge kreditgivare och låneförmedlingsagenter har gjort sin hemläxa innan lånen beviljas kommer lösningar med förlängda återbetalningstider att lösa problemet. Framförallt vid utlåning till företag är det viktigt med personlig borgen eller andra vettiga säkerheter.

Fokusera på absolut avkastning och ränta på ränta effekten

Mitt övergripande resonemang för mina investeringar är det samma som den förnuftige investeraren Per H Börjesson har skrivit mycket om. Fokusera på absolut avkastning som ger en ränta på ränta effekt över tid och på det sättet kan investeringskapitalet öka exponentiellt.

Min målsättning är en avkastning på 10 – 15% per år och där utgör investeringar i lån en viktig kugge. Med hjälp av en tjänst som Kreditbörsen där inkomsterna utbetalas till mitt konto dagligen och automatiskt återinvesteras i nya lån får jag en stor riskspridning. Detta utan att behöva göra en massa arbete och bedöma vilka lån jag ska deltaga i.

Jag var nyligen med i en intervju på Kreditbörsen där jag berättar om vår bakgrund och hur tjänsten fungerar vilken går att läsa här.

Om du sparar 1000 kr per månad i 30 år med en avkastning på 10% per år där du erhåller ränteutbetalningen minst en gång per månad blir ditt kapital 2,3 miljoner. Diagrammet nedan visar hur snabbt detta ökar på slutet och den exponentiella effekten gör att kapitalet ökar snabbare och snabbare.

räntapåränta.png

När ditt kapital är uppe på 2,3 miljoner betyder det att din inkomst per månad från räntan nästan är 19 000 kronor.

ränteinkomster.png

Det är alltså aldrig för sent att börja och ju större startkapital du har desto snabbare går det.

Huvudsakliga teman för 2017

Hur ser utsikterna ut för 2017? Ja, 2016 var ett mycket bra år med många bra affärer både som köp och blankningar.

Först vill jag skriva om Japan. Under 2016 har jag satsat på att den 20-åriga björnmarknaden skulle vara över och det har lönat sig. Under de senaste veckorna har indexet korrigerat ned till 19 000 där jag utökade min position igen efter att jag tog av lite runt 19 500. På lång sikt tror jag starkt på Japan och om inte prisutvecklingen överraskar fullständigt kommer jag att fortsätta med att handla från köpsidan under 2017.

chart_17-01-07_23-04-57

Nu över till räntorna, jag tror fullt ut på att vi har sett den lägsta punkten för räntorna vilket betyder att vi har sett toppen för obligationerna eftersom de rör sig tvärt emot varandra.

chart_17-01-07_23-14-41

Jag blev mycket negativ runt 170 för 30-åriga statsobligationen i USA och jag använder aktien med symbol TLT för att blanka obligationerna. Jag tog hem vinst några gånger på vägen ned och sedan har det blivit en studs från botten. Jag letar nu efter ett bra ställe att initiera min blankning igen.

chart_17-01-07_23-18-17

Aktiemarknaden i USA tror jag håller på att bygga en stor topp men jag handlar fortfarande aktier i USA från köpsidan i några utvalda namn. Jag tycker om Adobe (ADBE) där jag använde den senaste korrigeringen för att etablera en position med snittkurs runt 104.

chart_17-01-07_23-21-30

Till slut ska jag nämna Atlassian (TEAM) som jag är ett stort fan av och använder deras produkter själv. Aktien hade en bra resa från sin botten under det här året men har sedan fallit under några månader. Jag bygger en position här då jag anser att det är en stabil verksamhet med en bra framtid.

chart_17-01-07_23-21-49

Jag hoppas att ni hade ett bra nyår och att ni nu är redo för lite action under 2017!

Hur jag gjorde 41,21 % åt mina barn under 2013 utan att spekulera

Click here to read the post in english

2014-01-20_23-02-21

Börsåret 2013 är över och det är dags att ta en snabb titt på resultatet och fundera över 2014. Jag har fram till mot slutet av 2013 förvaltat individuella portföljer åt mig själv och min familj genom att använda Avanza och Interactive Brokers. Detta har resulterat i en del onödigt courtage fram till att jag kom på att jag kunde använda vår plattform i Bricknode till att förvalta mina egna familjefonder från ett och samma konto.

Under 2013 har de stora vinsterna främst kommit från positioner i Kinnevik, TeliaSonera, Facebook, ICA och Net Entertainment. Inga vilda spekulationer har ägt rum och portföljerna har aldrig varit fullt investerade utan hela tiden haft en bra cash position vilket jag ju har ångrat något nu i efterhand.

I mina investeringar kombinerar jag både fundamenta och teknisk analys tillsammans med lite trading psykologi som jag har lärt mig under åren. I mina aktieinvesteringar använder jag mig av en egen metod som jag kallar 4-stegs principen som jag kommer att beskriva i framtida inlägg. Håll därför koll på bloggen under 2014 för nu kommer det att hända grejer!

/S

Storbankerna förtjänar inte dina pengar!

Idag vill jag ge er alla ett tips som med 100 % säkerhet kommer att generera pengar. Banksektorn har varit i stort sett oförändrad under en mycket lång tid där de stora aktörerna i stort sett har haft monopol på spararnas pengar. På grund av det har också räntorna på sparkonton varit usla och istället genererat riskfria intäkter för bankerna.

Under de senaste åren har nya aktörer dykt upp på denna hårt reglerade marknad och trängt igenom finansinspektionens ovilja att släppa in fler spelare.

Dessa nya aktörer ger en helt ok ränta och de omfattas även av den statliga insättningsgarantin vilken gäller 500 000 kr eller 50 000 EUR beroende på vilken siffra som är högst. Om du vill sätta in mer pengar än så rekommenderar jag att du öppnar fler aktiebolag och sätter in 500 000 kr för varje bolag.

Själv har jag idag påbörjat en flykt från storbankerna och till att börja med använder jag Marginalen Bank (www.marginalen.se) som ger 2 % på sitt sparkonto och 3 % på sitt stora sparkonto. Min storbank ger 0 % så genast börjar jag tjäna gratis pengar. Gör nu slag i saken och sluta ge bort dina pengar till storbankerna utan att få något tillbaka!

/Stefan WillebrandToday I want to give you all a tip that is 100 % safe and will generate money for you. The banking sector in Sweden has been very static for a long time where the large players have enjoyed a monopoly when it comes to your savings. Because of this the interest rates for savings accounts have been dismal and only produced income for the banks.

During the last few years new players have appeared on this tightly regulated market and managed to penetrate the unwillingness by the Swedish Financial Inspection to grant banking permissions.

These new players offer an ok interest rate and they are covered by the government deposit guarantee which covers deposits up to 500 000 SEK or 50 000 EUR, whichever is the highest number in SEK. If you want to deposit more money I recommend that you start additional companies and deposit 500 000 SEK for each company.

Today I began my flight from the big banks and to start with I am using Marginalen Bank (www.marginalen.se) which offers 2 % interest on the standard savings account and 3 % for the large savings account. My big bank offers 0 % so instantly I am making more money than I did yesterday. Now, go to action and stop giving away your savings to the big banks without getting anything back!

/Stefan Willebrand