Två möjliga scenarion för S&P 500

En snabb marknadsuppdatering för er idag. Jag följer just nu två möjliga vågräkningar för S&P 500. Min primära vågräkning är följande.

Detta är en mycket negativ vågräkning som benämner fallet som nyligen bottnade som en första våg av ett större fall på fem vågor. I det kortsiktiga diagrammet ser det ut enligt nedan.

Jag ser helt klart ett fall i fem vågor här och jag gick in på köpsidan när våg (v) utspelades genom att köpa credit bull spreads i S&P 500 terminerna då volatiliteten var dyr. Priset på volatilitet har nu gått ned i samband med studsen uppåt och vinsten är bokad varför jag nu endast övervakar för att se vilket scenario som ska falla in. Om den primära räkningen är rätt bör studsen sluta när som helst.

Den alternativa räkningen är avsevärt mer positiv och visar att vi då ska ha avslutat våg IV och att våg V just har börjat.

På kort sikt ser det ut så här.

Om denna räkning är rätt får S&P 500 inte falla under 2603 vilket betyder att det är en bra nivå för en stop.

Ha en fantastisk dag!

Gör mig redo inför höstens investeringar

Det viktigaste beslutet som jag kan ta som trader är att bestämma mig för när jag inte ska trada.

Försommaren och sommaren har tyvärr varit kantad av tragedier av privat natur och jag bestämde mig tidigt för att inte utföra någon trading under tiden detta pågick. Trading är först och främst en psykologisk utmaning och om jag har någon annan händelse som belastar mig rent psykiskt är det viktigt att jag inte gör några affärer.

Under den här tidsperioden har det känts väldigt skönt att kunna få passiv avkastning genom andra typer av investeringar där jag främst använder peer-to-peer utlåningstjänsten Kreditbörsen som jag själv har varit med och grundat.

Hos Kreditbörsen får jag ständigt avkastningar runt 10 % per år utan att behöva engagera mig i några dagliga beslut. Jag har bara ställt in hur mycket pengar jag är beredd att låna ut till en och samma låntagare så sköter Kreditbörsen resten.

2018-07-26_8-44-03.png

Diagrammet ovan är taget från ett av mina konton hos Kreditbörsen. Sedan maj 2017 har jag haft 45 000 kronor på kontot och sedan dess har jag fått 12 % avkastning efter skatt vilket jag tycker är väldigt bra som en grundläggande inkomst.

Själv har jag också konto hos Toborrow men tyvärr jobbar Toborrow endast med företagslån medan Kreditbörsen även har privata låntagare.

Efter att ha drivit utlåningsverksamhet i Sverige sedan 2011 vet jag att lån till privatpersoner är att föredra framför företagslån eftersom riskerna är mycket mindre. Systemet som vi har i Sverige fungerar och det ger ett bra skydd åt långivare som vem som helst kan vara genom tjänster som exempelvis Kreditbörsen.

Hur ska man då allokera sitt kapital? Det beror ju helt och hållet på ens egna målsättningar och engagemang. Jag själv lägger 40 – 50 % av mitt kapital i passiva inkomsttjänster som genererar avkastning runt 8 – 15 % per år, då har jag en stark bas att stå på.

Nu laddar jag i värmen inför mer trading aktivitet i höst!

Marknadsuppdatering med video 2018-05-08

Jag lade just ut en kort marknadsuppdatering på YouTube!

Tar hem lite vinster

Den där säljoptionsspreaden som jag skrev att jag etablerade för några dagar sedan fungerade riktigt bra. Jag köpte 2630/2610 för 4.15 och tog hem vinst på 8.00.

Jag följer just nu två gångbara vågräkningar och de närmaste dagarna kommer att bli intressanta. Den positiva vågräkningen är triangeln nedan vilken bör vara i sin sista fallande våg innan en större uppgång.

Den alternativa vågräkningen pekar på att den stora toppen är färdig och att marknaden ska accelerera mot nedsidan.

För att triangeln ska fungera får marknaden inte gå under 2553 så det är en linje i sanden för mig.

Just nu övervakar jag marknaden utan några swing trades och genomför bara day trades.

Ha en riktigt bra dag!

Kontorsflytt och säljoptionsspreaddar

Vi har flyttat vårt kontor till en ny lokal under de senaste två veckorna varför bloggandet har blivit lidande 🙂

Jag har daytradat S&P 500 och var väldigt tursam i min IBM-position vilken blev väldigt lönsam till slut.

En snabb uppdatering för S&P.

Jag håller för tillfället koll på två vågräkningar vilka båda pekar på en topp runt dessa nivåer. Den första räkningen är den triangel som visas nedan.

Och den andra räkningen är den lite mer negativa nedan.

Igår var det inte någon speciellt stark dag mot nedsidan och jag ser fortfarande en möjlighet för marknaden att jobba sig högre innan nästa större fall. Jag etablerade en säljoptionsspread (Bear Put Debit Spread) under gårdagen i S&P 500 mini med utlöpsdatum den 18e maj från 2630 till 2610.

Lycka till med tradingen!

Vilken sjuk marknad!

Aktiemarknaderna utmanar verkligen varje barriär av mina vågräkningar 🙂

Till att börja med en titt på Eurostoxx 50 från morgonen idag.

Under fredagen etablerade jag säljoptionsspreadar i Eurostoxx 50 genom att köpa säljoptioner med lösen 3375 och sälja säljoptioner med lösen 3300 för att tjäna på en snabb nedgång. Min linje i sanden för att gå ur positionen med förlust var den förra toppen vid 3433,81. Idag gick marknaden upp till 3433,68, 0,13 från min stopp och sedan dök den och jag lyckades hålla mig kvar i positionen, riktigt osannolik rörelse!

Nu vidare till S&P 500 i USA. Under fredagen bestämde jag mig för att använda den negativa räkningen som den jag navigerade efter. Idag etablerade jag en säljoptionsspread mellan 2450 och 2405. Jag brukar inte vilja se en våg 2 korrigera mer än 78,6 % av våg 1och under senare delen av dagen var jag nära på att gå ur affären. S&P gick upp precis till 78,6 %-nivån och vände sedan nedåt vilket gjorde att positionen visade vinst igen.

Den alternativa vågräkningen för S&P 500 framgår nedan och imorgon hoppas jag att vi kan eliminera en av dem.

Jag är blankad just nu men det kan ändra sig i ett ögonblick, håll nu i hatten!

Sonderar bland mina olika vågräkningar

Jag kollar just nu igenom mina olika vågräkningar och det är fortfarande många alternativ kvar, vem sade att det skulle vara lätt? 🙂

Till att börja med tittar jag på USA och S&P 500, under gårdagen utvecklades priset på det sätt som jag hade tänkt mig. Den första långsiktiga vågräkningen ser ut som följer.

Det första alternativet innehåller en fortsatt studs och sedan ett större genombrott nedåt.

Det andra alternativet är mer negativt och betyder en topp nu.

Det tredje alternativet är avsevärt mer positivt.

Jag har alltså fyra bra vågräkningar så vad gör jag med dem?

Jag går helt enkelt ned på en högre upplösning och letar efter rörelser som bekräftar de olika räkningarna.

Den primära räkningen för S&P 500

Den primära räkningen pekade på en kortsiktig topp under gårdagen och en korrigering ned i våg-(X). Marknaden pekar kraftigt nedåt övet natt och som det är nu verkar en öppning kunna ske runt korrigeringsnivån vid 38,2 %. Om marknaden sedan börjar stiga från öppningen är det mycket som tyder på att den här räkningen är rätt och då kommer jag titta på att etablera en köpoptionsspread för att dra nytta av uppgången.

Om S&P 500 bryter igenom 2606 kommer jag att använda följande vågräkning vilken är avsevärt mer negativ i alternativ 2.

En intressant aktie i USA som jag har handlat med säljoptioner är DowDuPont (DWDP) där jag tror att en topp kan vara klar och en säljoptionsspread eller en Bear Credit Call Spread kan vara lämplig.

I Europa tittar jag på Eurostoxx 50 där vågräkningarna är lite svårare men jag håller koll på vågräkningen nedan.

Idag borde det bli en MYCKET intressant dag så det är dags att hålla koll.

Ordentlig volatilitet

Detta är en mycket intressant marknad med ordentliga rörelser för en trader att utnyttja.

Under gårdagen stängde jag min säljoptionsspread i Eurostoxx 50 med en liten förlust eftersom den marknaden började klättra under eftermiddagen. Nu daytradar jag bara några terminer i Eurostoxx 50 mot uppsidan.

I USA under gårdagen hade jag longa positioner sedan dagen innan och jag tog hem halva vinsten i min så kallade Bull Credit Put Spread strax innan stängningen då uppgången var så stor. Vågräkningen som jag gick efter under gårdagen för S&P 500 framgår i diagrammet nedan.

Jag tror att impulsvågen ovan bör toppa runt 2690. Jag har dock börjat titta närmare på en alternativ räkning på lite längre sikt och som jag nu anser är den vågräkning som har bäst odds för att infrias.

Om jag ökar upplösningen och tittar på 10-minutersdiagrammet för den här vågräkningen ser den liknande ut som den tidigare men uppgången har större potential under de kommande veckorna.

I diagrammet nedan framgår det hur dessa vågräkningar interagerar med varandra för olika tidsramar.

Utifrån mina optionsstrategier som jag använder mig av för positionshandeln tror jag att nästa möjlighet visar sig under våg-(x) där det kan vara värt att etablera något för nästa uppgång. Jag kommer att övervaka marknaden noga med min kvarvarande Bull Credit Put Spread och endast utföra daytrading med terminer tills bilden blir klarare.

Hellre tursam än bra

Gårdagen var en väldigt lyckosam dag för mig och ibland behöver man lite tur!

Jag höll noga koll på marknaden i USA för att se om nedgången skulle fortsätta men när marknaden vände uppåt efter öppningen tog jag hem mina vinster i CAT och IBM. Under morgonen hade jag etablerat en säljoptionsspread i Eurostoxx 50 vilket gjorde att jag ansåg att jag hade tillräckligt med exponering mot en nedgång.

Precis innan botten i våg-(b) som visas i diagrammet nedan tog jag på en så kallad Bull Credit Put Spread för att vara med på en studs uppåt i våg-ii (med cirkel runt) i diagrammet nedan. Precis efter att jag hade tagit på denna position kom det ut nyheter om Amazon och marknaden tog fart uppåt.

Jag tror nu på en studs upp till 2645 – 2675 och beroende på hur vågorna utvecklas kommer jag att positionera mig för nästa nedgång enligt diagrammet nedan.

Börsfallet blev verklighet

USA-börsen uppfyllde den analys som jag publicerade i helgen gällande potentialen för ett rejält fall och S&P 500 bröt igenom den senaste betydelsefulla botten som jag har bevakat.

Omsättningen var inte speciellt stor vilket framgår av histogrammet nedan innehållande en stapel per dag.

Vi har alltså inga stora säljare och vi har inte en situation där jag tror att en meningsfull botten har noterats. Marknaden faller eftersom den inte kan hitta några meningsfulla köpare och det är trading pengar som trycker ned börsen.

Genom att bryta igenom botten vid 2585 från den 23e mars har minimikraven för en våg-(v) botten uppfyllts vilket medförde att jag tog hem min vinst i de säljoptionsspreads som jag etablerade i S&P 500 under torsdagen. Jag har nu ett antal säljoptioner i IBM och CAT vilka jag etablerade för några veckor sedan för att dra nytta av den större fallande trenden. Vågräkningen ovan är den primära som jag håller koll på men jag kan också se en potential för vågräkningen nedan.

Räkningen ovan är avsevärt mer positiv och jag bevakar dagens utveckling för att se om gårdagens genombrott nedan kan få fäste.

Ta det försiktigt i marknaden!